ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Ahmet Uyanıkoğlu

Doğum Tarihi: 20. 12. 1971

 

Öğrenim Durumu:

 

  Derece    Bölüm/Program   Üniversite    Yıl 
  Lisans-Y. Lisans   İstanbul Tıp Fakültesi   İstanbul  Üniversitesi    1994 
  Tıpta Uzmanlık   İç Hastalıkları   Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hast.    1999 
  Yan Dal Uzmanlık   Gastroenteroloji   İÜ İstanbul Tıp Fakültesi    2009 
  Yrd. Doçent    İç Hast.ve Gastroenter.   Harran Üniv. Tıp Fakültesi    2011-2 
  Doçent   İç Hast.ve Gastroenter.   Harran Üniv. Tıp Fakültesi   2013-halen
 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Helicobacter pyloriye bağlı gastrit ve duodenal ülserli hastalarda ranitidin bizmut sitrat ve klaritromisin kombinasyonunun tedavide etkinliği. Tez danışmanı: Kard. Dr. Nail Erhan

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Kolesistektomi özofagusa alkalen reflüyü arttırıyor mu? impedans tekniği ile değerlendirme. Tez danışmanları: Prof. Dr. Zeynel Mungan, Doç. Dr. Filiz Akyüz

 

Görevler: 

 

  Görev Unvanı    Görev Yeri   Yıl 
  Pratisyen   Akçakale Sağlık Ocağı   1994-1995
  Ar.Gör.   Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi İç Hastalıkları   1995-1999 
  Uzm.Dr.      SSK Şanlıurfa Hastanesi İç Hastalıkları   2000-2002
  Uzm.Dr.   Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi İç Hastalıkları   2002-2006
  Ar.Gör.    İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji   2006- 2009
  Uzm.Dr.   Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji   2010-2011
  Yrd.Doç.    Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji   2011-2012
  Doçent   Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji   2013-halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1.Helicobacter pylori tedavisinde klasik üçlü tedavi ile klasik üçlü+ bizmut subsitrat tedavi etkinliğinin karşılaştırılması. Araştırma görevlisi Umut Batuk’a İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi tez danışmanı (devam ediyor)

2.Siroz kardiyomyopatiye neden olur mu? Araştırma görevlisi Burcu Sezgin’in İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi yardımcı tez danışmanı

3.Hepatosteatozu olan tip 2 diabetes mellitus hastalarında serum omentin düzeyleri ile diyet ve diyetle birlikte metformin tedavilerinin vücut ağırlığı ve omentin düzeyi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Araştırma görevlisi İbrahim Arslan’in İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi yardımcı tez danışmanı

4.Helicobacter pylori tedavisinde 10 günlük ve 14 günlük ardışık tedavi etkinliğinin karşılaştırılması ve eradikasyonun ürotensin düzeyine etkisi. Araştırma görevlisi Çiğdem Cindoğlu’na İç Hastalıkları Yüksek Lisans tezi tez danışmanı (devam ediyor)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-    Bristol-Myers Squibb Protocol AI463-049, ‘’Long-Term Assessment of Treatment outcomes with Entecavir and Lamivudine for Hepatitis B Infection in Patients who have Enrolled in Phase III entecavir Trials’’ adlı Faz III çalışmasında Ar.Gör.

2-    Bristol-Myers Squibb Protocol AI463-901, ‘’A Preliminary Assesment of Safety and Antiviral Activity og Open-Label Entecavir in Subjects with chronic Hepatitis B Following Monotherapy in Other Entecavir Trials’’ adlı Faz III çalışmasında Ar.Gör.

3-    VII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri konuşmacı. Konu: Hıçkırık. VII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Konuşma Metinleri. 17-19 Nisan 2008 Polat Renissance Hotel, İstanbul; S:35

4-    X. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri oturum başkanlığı: 16 Nisan 2011, Cumartesi, Polat Renissance Hotel, İstanbul

5-    XI. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri oturum başkanlığı: Oturum IX- 28 Nisan 2012, Cumartesi, Polat Renissance Hotel, İstanbul

6-    XII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri oturum başkanlığı: Oturum IX- 28 Nisan 2013, Cumartesi, Polat Renissance Hotel, İstanbul

7-    XI. Doğu Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Günleri konuşmacı: İBH’da hasta tatmini. Oturum IX- 28 Nisan 2013, Cumartesi, Malatya

8-    Hepato Gastroenteroloji Kongresi oturum başkanlığı: 11. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 25-30 Eylül 2014, Kıbrıs

9-    31. Gastroenteroloji Kongresi Konuşmacı: Çölyak Hastalığında Semptomlar ve Tanı, 25-30 Kasım 2014, Antalya, S:83-85

 Etiket:

Firmayı Sosyal Ağlarda PaylaşSitenin tüm hakları infopazar.com'a aittir. Sitede yer alan firmalar için, resim ilan gibi verilerin telif hakları ilgili firmaları kapsar. Tüm yazılım ve içerik her hakkı saklıdır ve izinsiz kopyalanması yasaktır.